23 Xuño, 2019

MAIS DE 3.200.000 METROS CADRADOS DE OCUPACIÓN DE PRAIAS E LÁMINA DE AUGA

A pesares da mala utilización dos espazos da plataforma portuaria do peirao de Vigo, os responsables da A.P. pretenden seguir aterrando. Para que?
19 Novembro, 2018

Plan estratéxico do porto de Vigo 2018 – 2028

Por parte da Autoridade Portuaria estáse procedendo a elaboración do Plan Estratéxico do Porto de Vigo que contempla un horizonte temporal dende o ano 2.018 ata o 2028, e se está elaborando dun xeito participativo para que cada colectividade social que estea ligada dalgún xeito á ría poida dar ou aportar a súa visión e suxestións ao mesmo. Como Plataforma […]
3 Agosto, 2018

A xestión sostible da auga e a súa influencia na ría de Vigo

A boa calidade da auga é imprescindible para a vida pero os seres humanos non somos os únicos beneficiarios. Detrás dun xesto tan sinxelo e cotián coma abrir a billa para lavarnos temos todo un proceso, complexo, dun elevado custe, grazas ó cal podemos subministrarnos durante os 365 días do ano, pero ollo! A auga é un ben fráxil e […]
23 Xuño, 2018

A Plataforma denuncia que os verquidos continúan na ría a pesar da nova depuradora

A Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo, ‘Cíes’, enviou ao Concello de Vigo mediante rexistro municipal un escrito no que se denuncia que continúan os verquidos contaminantes á ría procedentes da rede de saneamento a pesar de estar xa a funcionar a nova depuradora do Lagares. Tras un investimento millonario, a plataforma recalca que segue sen facerse unha depuración […]
27 Xaneiro, 2018

Un uso e tratamento sustentable da auga, cousa de todos

Porque un uso e tratamento das augas e cousa de todos?. Nos últimos anos e de forma continuada vénse mostrando unha constante merma dos recursos hidrolóxicos por mor do cambio de clima global sen que a cidadanía obteña resposta en forma de acción ou previsión por parte das distintas administracións, estando pois imposibilitada de colaborar no uso e consumo ecolóxico, […]
4 Decembro, 2017

Ría de Vigo: espazo libre de contaminación

COMO DEFENDER UNHA RÍA LIMPA As verteduras directas á ría de Vigo, de augas fecais sen o tratamento de depuración preceptivo, con saida nos aliviadoiros da rede de colectores de marxe de ría e mesmo das EDARS, séguense producindo acotío. Estes acontecementos, cáusannos fonda preocupación así como desconcerto ao comprobar que as administracións públicas, Concellos e Xunta de Galicia, non […]
31 Marzo, 2017

Expediente de sanción ao Reino de España por vertidos sen depurar á Ría de Vigo

Como consecuencia das varias denuncias presentadas desde o ano 2006, a Unión Europea, abriu un expediente sancionar contra o reino de España por incumprimento da lexislación Europea sobre medio ambiente, concretamente por vertidos sin depurar “contaminados” ao medio natural entre os que se atopa a Ría de Vigo. Procedementos da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo Petición n.º 0260/1999, presentada […]
23 Novembro, 2016

A Ría de Vigo. Actualizacións da lexislación de augas

A RÍA DE VIGO Impacto da actividade humana, xestión sostible e conservación ambiental   A DIRECTIVA MARCO DA AUGA Directiva 2000/60/CE coñecida como Directiva Marco da Auga (DMA) é unha norma básica para a xestión racional da auga na Unión Europea que introduce unha visión integradora na que teñen cabida as normativas existentes e que inclúe un novo ámbito espacial […]
27 Xaneiro, 2016

A Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo ‘Cíes’ esixe a retirada da Lei de Acuicultura de Galicia

Moción que se presentou aos concellos da Ría. A Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar está a tramitar o Anteproxecto de Lei de Acuicultura de Galicia, sendo rexeitado dun xeito contundente polos diferentes sectores do mar e da cidadanía (mexilloeiros, mariscadores, pescadores, agrupacións ecoloxistas, etc.) Que este texto está redactado de xeito partidista […]
3 Xaneiro, 2016

Entrevista co novo presidente da Autoridade Portuaria de Vigo

Na entrevista mantida co novo presidente da Autoridade Portuaria, o Sr. Lopez Veiga, puxemos de manifesto que a A plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo “CÍES” vén traballando dende hai mais de 30 anos na procura do saneamento integral da Ría de Vigo e a súa contorna. Somos conscientes das dificultades que esta labor supón, pero cremos que merece […]