MAIS DE 3.200.000 METROS CADRADOS DE OCUPACIÓN DE PRAIAS E LÁMINA DE AUGA