A Ría de Vigo. Actualizacións da lexislación de augas