MOCIÓN NO PLENO DO CONCELLO DE VIGO SOBRE OS ATERRADOS NA RÍA