Petición sobre o informe definitivo da contaminación das augas das rías galegas