O impacto da actividade humana no ecosistema litoral